Асоціація 2017-07-12T17:47:40+00:00

Асоціація інтервенційних кардіологів України та Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска

спільнота для справжніх професіоналів

Київський курс
Освіта

Про Асоціацію

Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація інтервенційних кардіологів України» було створено в 2011 р. у Києві за підтримки Європейської спільноти кардіологів. Асоціація інтервенційних кардіологів України виникла у відповідь на конкретні виклики сьогоденної ситуації в Україні і покликана сприяти вдосконаленню відповідного напрямку медичної освіти та вибудовувати плідний діалог із владою та закордонними колегами.

Новини з TCTMD

Посилання на новини із сайту TCTMD

Лист у PDF

Лист від віце-голови робочої групи Інтервенційної кардіології в Європейській асоціації кардіологів (Prof. Carlo Di Mario) до Міністра охорони здоров’я України

Лист у PDF

Лист від Президента Чеської спілки Кардіологів (Петр Видимський) до професора Соколова, Ю.М. (Українська Асоціація Інтервенційних Кардіологів) 

Проблематика

Майже у 9 мільйонів дорослих українців зареєстровано клінічні симптоми ішемічної хвороби серця (ІХС). Це означає, що коронарний атеросклероз наявний у кожного четвертого громадянина України. Це – офіційні дані департаменту медичної статистики МОЗ України. Атеросклеротичні зміни в коронарних артеріях щорічно спричиняють щонайменше 50 тис. інфарктів міокарду, з показниками смертності 12-32%.

Незважаючи на те, що сучасна медицина докладає все більше зусиль до лікування ІХС, його ефективність досі залишається низькою. Дана проблема частково криється у складній та дорогій профілактиці ІХС, однак, в основному, вона пов’язана із недостатньо розвиненою системою надання допомоги.

Шляхи вирішення проблеми

Одним з основних способів лікування ІХС, і особливо пацієнтів з гострими коронарними симптомами (ГКС), є перкутанні коронарні втручання (ПКВ). Малоінвазивні процедури (судинний доступ 1,8-2,0 мм) ефективні навіть при найскладніших ураженнях коронарних артерій. Своєчасне і повноцінне відкриття інфаркт-залежної артерії часто визначає подальшу долю пацієнта. На даний момент, ПКВ є найпопулярнішим та досить ефективним інвазивним методом відновлення коронарного кровотоку у пацієнтів з різними симптомами ІХС.

Задля того, аби оптимізувати організацію надання допомоги населенню, доцільним є створення реперфузійних центрів і гідна підготовка інтервенційних кардіологів. Саме ця субспеціальність повинна, на думку багатьох наших європейських колег, стати зв’язною ланкою між кардіохірургами та класичними кардіологами. Проте для того, аби забезпечити необхідний рівень освіти для таких спеціалістів у майбутньому, необхідна увага з боку влади.

Цілі та завдання Асоціації

Саме тому Асоціація інтервенційних кардіологів України ставить собі на меті наступне:

  • Знизити кількість випадків серцево-судинних захворювань шляхом ефективного розвитку інтервенційної кардіології в Україні.

  • Вдосконалити систему організації кардіологічної допомоги в галузі інвазивної діагностики та лікування пацієнтів з гострими коронарними синдромами та симптомами хронічної ІХС.

  • Створити «Центри реперфузійної терапії» для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

  • Організувати «Український реєстр інтервенційних втручань» для відображення реального значення інтервенційних втручань у лікуванні серцево-судинних захворювань і динаміки розвитку інтервенційної кардіології в Україні.

  • Сприяти розвитку та вдосконаленню системи освіти в галузі інтервенційної кардіології України, поглибленню знань та спеціальних навичок, впровадженню нових методик інтервенційних втручань.

  • Впровадити систему тестування знань для інтервенційних кардіологів України, з отриманням сертифікату відповідності.

  • Встановити конструктивну взаємодію між членами організації та представниками влади з питань, які пов’язані з забезпеченням населення України ефективною та своєчасною спеціалізованою кардіологічною допомогою.

  • Пропагувати досягнення медичної науки в галузі інтервенційної кардіології серед кардіологів та широких верств населення.

  • Взаємодіяти з Європейським товариством кардіологів (ESC) та Асоціацією перкутанних кардіо-васкулярних втручань (EAPCI), а також іншими міжнародними асоціаціями в галузі інтервенційної кардіології.

Фотоматеріали

Відеоматеріали

Діяльність Асоціації інтервенційних кардіологів у 2014 році

Діяльність Асоціації інтервенційних кардіологів разом із ініціативою Stent for Life у 2013 році

Основні моменти виїзного засідання Асоціації інтервенційних кардіологів в місті Луганськ, 11.2012

Виїзне засідання Асоціації у місті Івано-Франківськ 09. 11.2012.
Гострий коронарний синдром із елевацією сегмента ST: стандарти сучасної реперфузійної терапії пацієнтів із ГКС та стійкою елевацією ST. Проблеми і рішення

Виступ М.Ю.Соколова, д.м.н., ведучого наукового співробітника НЦЦ “Інститут кардіології ім. Стражеска М.Д.” АМН України, на виїзному засіданні Асоціації в Івано-Франківську 09. 11.2012.

Випуск програми “Вісті” на харківському телебаченні на тему: “Лікування інфаркту міокарда. Бесіда із лікарем”. Гості програми: Ігор Крайз, завідувач кардіологічним відділенням ЦКЛ Укрзалізниці та Олена Медвідь, завідувач відділенням ендоваскулярної хірургії ЦКЛ Укрзалізниці

Інформаційний випуск “Здорове серце” на телеканалі АТВ, Одеса, 2012 рік. Інтерв’ю Дениса Себова, головного лікаря кардіологічної клініки Святої Єкатерини, та Тетяни Філіпової, директору кардіологічної клініки Святої Єкатерини

Асоціація інтервенційних кардіологів України в дії

Підписання декларації про приєднання українських кардіологів до ініціативи “Stent For Life” (Прага, 2 березня 2012 року) від імені Асоціації: д.м.н. Соколов М.Ю. (Київ), к.м.н. Данильчук І.В. (Вінниця)

Пріоритетне завдання української кардіології

Інтерв’ю Голови Асоціації інтервенційних кардіологів України Соколова Юрія Миколайовича на каналі 1+1